Spievanky, spievanky....

01.02.2012 00:01

Aj v tomto školskom roku Regionálna sekcia slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu

v Hlohovci poriadala súťaž v speve ľudových piesní , ktorej sa zúčastnila aj naša nádejná speváčka KARINKA SÝKOROVÁ.

Zaslúžene získala nádherné 3. miesto. Gratulujeme a držíme palce v ďalšej speváckej kariére.

—————

Späť