Smajlíkovia

19.06.2012 00:00

                            Akcia ,,Zelenej"  Materskej školy s Mestskou políciou

 

Dňa 19.júna 2012 sa v ,,Zelenej" Materskej škole, Hollého 3 v Hlohovci konala posledná akcia Zelenej školy v školskom roku 2011/12, ktorá bola uskutočnená v spolupráci s Mestskou políciou v Hlohovci.

Naša materská škola je zapojená do environmentálneho programu ,,Zelená škola". Rozvíjame u detí nielen environmentálne cítenie a lásku k prírode, ale zameriavame sa i na dopravnú výchovu. V rámci Zelenej školy sme v spolupráci s mestskou políciou uskutočnili vychádzku do okolia materskej školy, zameranú práve na dopravnú výchovu.

Deti s triedy ,,Slniečok" a ,,Myšiek" počúvali odborný výklad o správnom prechádzaní cez cestu, oboznámili  sa s prechodom pre chodcov, s dopravnými značkami. Prakticky sme si vyskúšali ako správne prechádzať cez vozovku. Ohľaduplným vodičom, ktorí pred prechodom zastavili sme rozdali ,,zelených smajlíkov" ako odmenu za dôsledné dodržiavanie dopravných predpisov.

Vo vychádzke sme pokračovali a sledovali sme i správne parkovanie áut v okolí MŠ. Mestskí policajti deťom vysvetlili, ako majú autá správne parkovať. Autá, ktoré v okolí MŠ parkovali správne a neprekážali v ceste iným autám, ani chodcom na chodníku ako odmenu dostali za stierač ,,zeleného smajlíka".

Nie vždy sa však vodičom podarí správne zaparkovať. Našli sa i dvaja vodiči, ktorí nesprávnym parkovaním prekážali v ceste chodcom. Aj tých sme odmenili. Za stieračom si našli ,,červeného smajlíka"ako upozornenie na zamyslenie sa nad správnym parkovaním. Akciu sme zakončili na školskom dvore poďakovaním sa za návštevu členom mestskej polície, za ich ochotu a trpezlivosť.

 

  Bc. Ivana Šulhinová

  koordinátorka projektu Zelená škola

 

—————

Späť