Slávnostná certifikácia

20.10.2011 00:20


                                  
                                     Titul   "ZELENÁ  ŠKOLA"

                                     Dňa 20.10.2011 sa v Bratislave konala slávnostná certifikácia Zelených škôl. Tento medzinárodný certifikát, vlajku a titul "Zelená škola" je oprávnená niesť naša Materská škola na Hollého ulici.

Slávnostná certifikácia prebehla v bratislavskom hoteli Bôrik. Zúčastnili sa jej Mgr.Lívia Klostermannová (riad.MŠ), Paed.Dr Alena Kováčiková  (zást.riad.MŠ) a Ivana Šulhinová (koordinátorka projektu Zelená škola).

Na slávnostnom podujatí bolo z rúk predsedníčky vlády SR Ivety Radičovej a tímu Zelenej školy (Živica) R. Pláničku, Ing.M.Pilárikovej, Mgr.J Hipša ocenených sedemdesiat škôl z celého Slovenska. Ďaľších pätnásť ich získalo diplom "Na ceste k Zelenej škole", ktorý predchádza certifikátu. Naša materská škola bola medzi nimi.

,,To ako žijeme, je aj o tom, v akom prostredí žijeme a ako si ho vážime a ako si ho ctíme. Môžeme mať krásne Slovensko nielen vďaka tomu, čo mu nadelila príroda, ale najmä vďaka tomu, ako

sa my voči prírode budeme správať." povedala predsedníčka vlády SR Iveta Radičová prítomným školám vo svojom príhovore.

Najväčšiu radosť sme zažili v materskej škole. Deti, p.učiteľky a zamestnanci MŠ nás očakávali s veľkou hrdosťou. Veď sme jediná "Zelená škola" v hlohoveckom okrese.

Zelená vlajka od 9.11.2011 bude zdobiť náš školský dvor, kde ju v tento deň, slávnostne vztýčime spolu s p. primátorom mesta Hlohovec P. Dvoranom a ďaľšími hosťami.

Splnili sme všetky podmienky. Rozvíjame u detí enviromentálne cítenie, lásku k prírode a zvieratkám. Na školskom dvore sme vysadili množstvo stromov a kríkov. Odstránili sme neekologické preliezky a nahradili ich novými, ekologickými. Neodhadzujeme v prírode odpadky, v triedach separujeme odpad, šetríme vodou, elektrickou energiou. Vieme, prečo je lepšie prísť do škôlky pešo, na bicykli, autobusom ako autom.

Zdravo sa stravujeme a denne konzumujeme veľa čerstvej zeleniny a ovocia.

Titul sme získali ako odmenu za dobre vykonanú a neustále vykonávanú prácu.

Touto cestou by som sa chcela poďakovať za spoluprácu členom Kolégia Zelenej školy,

vedeniu materskej školy, všetkým zamestnancom MŠ, deťom i rodičom za spoluprácu.

                                                                                                       

                                                             Ivana Šulhinová

                                                             koordinátor projektu Zelená škola

 

Príhovor Ivety Radičovej a fotografie si môžete pozrieť tu.

 

 

       

                                   

                                    

—————

Späť