Šašovia nás vítali

03.09.2012 17:59

Prvý školský deň nie je len taká hocijaká udalosť. Detičky po dlhých

prázdninách opäť skôr vstali a malé nôžky im cupitali za rodičmi

do Zelenej školy. U nás na dvore už bolo veselo. Všetkých vítali

Šaško a Šašinka, rozveselovali smutné tváričky a tým veselším

s radosťou ukázali cestu do vynovenej triedy. 

Tety kuchárky na detičky nezabudli a pripravili im sladké

a farebné perníčky. Šaškovia ich detičkám

s radosťou podarovali.

—————

Späť