Sadenie stromčekov

20.09.2012 14:46

Sme veľmi radi, že nám pri našich environmentálnych aktivitách pomáhajú

i rodičia detí. Aj počas jedného septembrového popoludnia sa zbehli na školskom

dvore rodičia detí z Triedy žabiek, ktorí ochotne vrámci Projektu Štvorlístok - Lesinkovia

vysadili v areáli MŠ niekoľko nádherných stromov. Veľmi sa z toho tešíme a ďakujeme im.

VEĽKÉ POĎAKOVANIE PATRÍ:

p. Chovanovi

p. Macháčekovi

p. Kabaštovej

p. Krivošíkovej

p. Svrbickej

p. Bottovi

p. Rácikovi

a ujovi Renka Harnúška

—————

Späť