Rozprávky s láskou....

14.03.2013 10:18

V triede žabičiek čítajú rozprávky a príbehy deťom nielen pani učiteľky Ivanka a Alenka. Maminka Lukáška Rácika čítala rozprávku pre deti počas popoludňajšieho oddychu s takou láskou, akoby všetky deti-žabičky boli jej vlastné. Naše deti tak precítili nielen zážitok z príbehu, ale i pocit spolupatričnosti a spolupráce. Ďakujeme.

—————

Späť