Rozkrúťme kolesá

06.09.2012 19:26

 

 

Rozkrúťme kolesá

Dňa 6. 9. 2012 sa Materská škola Hollého 3, 920 01 Hlohovec zapojila do kampane Deň bez áut. Osobné auto patrí dnes k životnému štandardu našej civilizácie. Rozvoj automobilizmu v posledných desaťročiach však neúmerne zaťažil životné prostredie.

Automobilová doprava je najväčším znečisťovateľom ovzdušia všetkých miest. Naše zdravie a prírodu ničia exhaláty, ktoré produkujú spaľovacie motory na uhľovodíkové palivá. Nejde pritom len o výfukové plyny, ale aj sadze a elektromagnetické žiarenie niektorých zapaľovacích systémov. Preto sme sa pokúsili dnes zmeniť Vaše zabehnuté návyky a pomôcť nadýchnuť sa našej

Zemi.

Stretli sme sa aj s ochotou niektorých rodičov, hľadať v tento deň iné alternatívy dopravy detí do našej MŠ. Popoludní sme pri vstupných bránach mali postavenú hliadku, ktorá zisťovala spôsob dopravy. Chceli by ste vedieť, čo hliadka zistila? Nuž prosím.

 

Pešo

Bicykel

Autobus

Auto

Korčule

69

2

2

25

0

 

Rodičom, ktorí dnes nechali svoje autá doma a prišli napr. pešo, na bicykli, autobusom, alebo na korčuliach hliadka pripla zelený stromček ako symbol čistého ovzdušia .Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí pochopili dôvody našej akcie. Stali sa najlepším príkladom pre svoje deti.

.Nuž dýchaj naša Zem, aby si zostala navždy zelená pre všetky generácie.

 

Deti MŠ Hollého 3, 92001 Hlohovec a Evka Chalányová

 

—————

Späť