Recitačná súťaž MŠ Slniečko

21.03.2012 00:00

Ako každoročne i tento rok v marci prebehla za účasti vzácnych hostí

v našej škôlke recitačná súťaž pre predškolákov pod názvom Slniečko.

Pozvanie prijali: 

                          p. primátor     P. Dvoran

                                     p.Mgr. L. Klostermannová

                                    p. Mgr. A. Kleimanová

                                    p. Mgr. A. Kramolišová

                                    p.         N. Vajgelová

                      

V prednese poézie i prózy súperili deti z P3H, P3D a P2H.

Odborná porota bola milo prekvapená výkonmi prednášajúcich a 

veru mala naľahkú úlohu rozhodnúť o najlepších. Rozhodnutie padlo

po sladkej ochutnávke tortičky v tvare slniečka a veru od radosti

i od žiaľu vypadla aj nejaká tá slzička.

                        VYHODNOTENIE

1. miesto   LINDA DONOVALOVÁ         P3D

2. miesto   SAMKO BREZOVSKÝ           P3H

                  HANKA CHALANYOVÁ        P3D

3. miesto   ADAMKO ÁGH                    P2H

 

 

Touto cestou ďakujeme pani učiteľke Evke Chalanyovej za skvelú

prípravu a organizáciu nádherného kultúrno-spoločenského podujatia.

—————

Späť