Ocenenie Via Naturae 1.miesto

15.02.2012 00:00

Lívia Machačeková z triedy Veveričiek získala 1.miesto vo výtvarnej súťaži Via Naturae - Cestou prírody. Organizátormi súťaže boli Foxconn Slovakia, spol. s r.o. a Vlastivedné múzeum v Hlohovci v spolupráci s oprávnenou organizáciou ENVI-PAK, Trnavským samosprávnym krajom, ADVERTA, s.r.o. a ENVI-GEOS Nitra s.r.o. Cieľom súťaže bolo sprístupniť mladým ľuďom pohľad na prírodu a životné prostredie nielen cez knihy a teórie, ale prostredníctvom umeleckého a tvorivého vyjadrenia a  pomôcť tak vytvárať trvalejší a hlbší vzťah k prírode a zároveň dať možnosť vyjadriť svoj pohľad na problémy životného prostredia. Mladí umelci ,a medzi nimi i naša Livika, si prebrali ocenenia na slávnostnej vernisáži s recepciou v Robotníckom dome A. Felcána v Hlohovci priamo od riaditeľa Vlastivedného múzea v Hlohovci p. J. Urmínskeho.—————

Späť