Ocenenie Vesmír očami detí 2.miesto

07.03.2012 00:00

Dňa 5.3.2012 sa uskutočnilo v priestoroch Hvezdárne a planetária v Hlohovci

vyhodnotenie regionálneho kola výtvarných prác žiakov MŠ, ZŠ, ZUŠ z okresov

Hlohovec, Trnava, Piešťany. Práce hodnotila odborná porota anonymne.

Z 28 škôl získala naša predškoláčka z triedy veveričiek 

Ninka Baranovičová 2. miesto.

Odborná porota ocenila ako zaujímavé tiež práce Vanesky Zbojekovej,

trieda veveričiek P3D a práce Stanka Nemca z triedy žabiek P2H.

V najbližších dňoch budú všetky výtvarné práce vystavené

v Robotníckom dome v Hlohovci.

 

Príďte sa pozrieť, čo dokážu šikovné detské rúčky!

—————

Späť