Nový rok 2012

02.01.2012 19:29

Všetkým detičkám, rodičom, pedagogickým, nepedagogickým zamestnancom

a priateľom našej Zelenej škôlky želáme v novom roku 2012 hlavne veľa zdravia,

lásky, rodinnú pohodu a táto podkova nech Vám prinesie v novom roku

ešte kopu šťastia.

                                                                                 kolektív MŠ


 

—————

Späť