Návšteva Dopravného ihriska v Galante

02.05.2012 00:00

Hoci sú naši malí žiaci  na vozovke veľmi opatrní a v škôlke

sa o doprave veľa naučili, nikdy nezaškodí si vedomosti overiť,

či vyskúšať na vlastnej koži. Zaujímavou bola už samotná cesta

autobusom do Galanty. Inštruktori na  dopravnom ihrisku nás veľmi

milo privítali a spolu s pani učiteľkami absolvovali s nami

všetky križovatky, kruhový objazd, želežničné priecestie,

parkovanie a tankovanie. Na záver sme si všetko pekne

zopakovali v špeciálnej učebni pre dospelých.

—————

Späť