Na kolesách proti rakovine

19.09.2012 14:38

V materskej škole vedieme všetky detičky k zdravému životnému

štýlu života. Dbáme na zdravú a vyváženú stravu, pravidelný pitný režim.

Často však hovoríme i o pocitoch chorých a zdravotne oslabených.

Preto sme sa, ako každoročne, i tento rok aktívne zapojili do projektu

Na kolesách proti rakovine, ktorý v meste sprevádzajú rôzne 

kultúrne podujatia.

—————

Späť