Modernizácia tried pre predškolákov

04.09.2012 18:06

Naši predškoláci z triedy Veveričiek a z triedy Ježkov boli

v prvý školský deň milo prekvapení. V triedach na nich okrem

hračiek, farbičiek, knižiek, hudobných nástrojov a rôznych didaktických

pomôcok čakalo veľké prekvapenie. Interaktívna tabuľa.

Keďže už skoro všetky deti vedia dnes pracovať s počítačom, táto forma

učenia sa a poznávania v škôlke bude pre nich asi tou najzaujímavejšou. 

—————

Späť