Ja som dobrý remeselník

24.09.2012 14:56

Často k nám zavítajú bábkoreci, či kúzelníci so zaujímavým programom pre deti.

Tentokrát nás navštívil herec a muzikant v jednej osobe, ktorý detičkám predstavil

rôzne ľudové hudobné nástroje, zahral a zaspieval. Zaujímavým spôsobom nám

porozprával o ľudových remeslách, o výrobe hudobných nástrojov, o tom ako ľudia

v minulosti žili. Oblečený v kroji a s husličkami v rukách deti očaril. Na záver sme si

spoločne zaspevali ľudovú pieseň ,, Jedna druhej riekla..." a dohodli sme si spoločné

stretnutie na našom Michalskom jarmoku v Hlohovci.

 

—————

Späť