Dopravné ihrisko Galanta

04.06.2018 09:00

Deti preškolských tried - veveričky a ježkovia sa zúčastnili na hravej výúčbe dopravnej výchovy na dopravnom ihrisku v Galante.

msholleho.webnode.sk/fotogaleria-2017-2018/

—————

Späť