Papier do zberu...

09.02.2013 13:10

 

Vážení rodičia!
 
Naša materská škola spolupracuje pri zbere odpadového papiera so zbernými
surovinami MARIUS PEDERSEN so sídlom v Šulekove, Sereďská cesta. 
Zber papiera sa koná v našej materskej v jesenných mesiacoch, ale niektorí rodičia
už teraz majú nazbieraný papier a nemajú ho kde uskladňovať a ani škola nemá
priestory na jeho uskladnenie. Vedenie školy sa obrátilo na zberné suroviny
Marius Pedersen. Tie súhlasili, že nazbieraný papier môžu rodičia voziť na vlastné
náklady do zberných surovín. Pri dovoze papiera nahlásia adresu školy, komu bude
účtovaná suma a lístok o odvážení papiera odovzdajú  v materskej škole
(triednym učiteľkám). Váha  papiera bude započítaná v jesennom
zbere danému dieťaťu. 
 
Najvhodnejší čas dovozu  papiera
 je od 7:00 hod do 14:00 hod.
 
Ak rodičia pracujú v súkromných firmách a daná firma má veľa odpadového
papiera,môžu pomôcť materskej tak, že požiadajú pracovníkov firmy
o odvoz odpadového materiálu do zberných surovín Marius Pedersen.
Peniaze za papier  budú účtované našej materskej škole. Doklad  o
množstve odváženého papiera treba priniesť do materskej školy.
 
    Ďakujeme, riaditeľstvo MŠ.
 

—————

Späť