Cirkus Muzikus

07.03.2012 00:00

Hudba, rytmus a netradičné hudobné nástroje v cirkuse 

zaujali škôlkárov priamo v jednej z našich tried v MŠ.

Hudobníci nás  pomocou klarinetu, akordeónu, flauty,

saxafónu a afrických bubnov preniesli do ďalekej Afriky.

Detičky si zatancovali, zaspievali a spolu s kúzelníkom

tiež čarovali.

 

—————

Späť