Bublinková schow

09.04.2018 09:15

Počas dopoludnia deti zažili veľkú zábavu s bublinkovou schow. Sledovali  tvorenie bublín s rôznymi pomôckami a spôsobmi. do schow boli aktívne zapojené a mohli si niektoré triky vyskúšať. V závere sa hrali s bublinami,  vyskúšali si byť vo vytvorenej bubline.

msholleho.webnode.sk/fotogaleria-2017-2018/

—————

Späť