September 2017

04.09.2017    Škôlka dvere otvára

                               slávnostné vítanie detí v novom šk. roku 2017/2018 

22.09.2017     Deň bez áut

                                Medzinárodný deň bez áut - prídi do škôlky, školy, práce bez auta            
                            

Október 2017

11.10.2017    Zelená nám vlajka veje

                                slávnostné vztyčovanie vlajky Zelenj školy na šk. dvore - 15.00 hod.

23.10.-27.10.  Zber papiera

                                

November 2017

 

December 20176

 

Január 2018

 

Február 2018

 

Marec 2018

 

Apríl 2018

Máj 2018

 

Jún 2018

 

 
 

                Čo s použitými baterkami ?

            

Súťaž ,, Zbieram baterky " pokračuje i v tomto
 
školskom roku 2014/2015. Zberná nádoba 
 
sa nachádza v pavilóne č.3, v šatni. Zapojte sa
 
i vy do tohoto environmentálneho projektu a 
 
prispejte spolu s Vašimi deťmi k zdravšej a
 
čistejšej budúcnosti.