Občianske združenie „Hlohovská studnička“

Vyúčtovanie Občianskeho združenia „Hlohovská studnička“

 

 

Sumár výdavkov za rok 2015:

Nákup návlečky/paplony/vankúše/napl Aladin suma 2006,40 €

Platba za overenie listín na OZ na rok 2016 68,16 €

 

Príjmy:

Príspevky z 2% daní z roku 2015 do roku 2016 1091,54 €

Zostatok z roka 2015 170,54 €

 

Zostatok na účte k 31.8.2016 1253,88€

 

Nutné výdavky v roku 2016:

Overenie listín 68,16 €

Potvrdenie o vedení účtu 7€

Bankové poplatky na rok 2017 12*3,5  42€

Vedenie flexi konta 4,70€

Spolu minimálne 121,86 €

 

Mgr. Monika Karnet Bosáková