Novinky

Discgolf

07.06.2017 09:00
Oznamujeme rodičom a priateľom MŠ, že naše deti z P3 získali v olympiáde v discgolfe zlatú medajlu. Všetci sa z toho veľmi tešíme a deťom srdečne blahoželáme.

—————

Dopravné ihrisko Galanta

05.06.2017 10:00
msholleho.webnode.sk/fotogaleria-2016-2017/

—————

Škola v prírode

02.06.2017 16:00

—————

Týždeň detskej radosti

02.06.2017 14:00
Tento týždeň patril Vašim - našim deťom. Pripravené boli aktivity na každý deň. Deti tvorili odkaz, ktorý posielali prostredníctvom púšťania lodičiek v jazierku a hádzania fľaše s odkazom do Váhu. V triedach a na školskom dvore mali vytvorené rôzne súťažné disciplíny -  hádzanie loptami, beh,...

—————

Zlatý kľúčik

25.05.2017 09:00
Prehliadka talentov materských škôl organizovaná materskou školou Kaliančiakova v spolupráci s mestom Hlohovec. Prehliadka sa konala v Empírovom divadle počas dopoludnia a zúčastnili sa jej naše deti z tanečného krúžku Lentilky pod vedením p. uč. Katky, Mirky, Zuzky a Katky...

—————

Psovodi

24.05.2017 10:00
Pri príležitosti Dňa otcov sme pripravili prehliadku cvičných psov v sprievode psovodov zo Zboru väzenskej a justičnej stráže v Leopoldove.   Cvičené psy sa používajú predovšetkým na stráženie, eskortu odsúdených a obvinených, prehliadky motorových vozidiel pri príchode do ústavu, pátranie a...

—————

Deň rodiny

16.05.2017 09:00
Rodina tvorí dôležitú súčasť života každého z nás. V prostredí rodiny sa delíme so svojimi radosťami, ale aj bolesťami a sme schopní prekonávať životné prekážky. V rodine dozrievajú predstavy mladého človeka o živote a formuje sa základný rebríček hodnôt dôležitý pre celý život.  Rodina je...

—————

"O pohár primátora"

12.05.2017 10:30
Deti z predškolských tried /zajačiky a žabičky/ sa zúčastnili akcie "O pohár primátora", 25. jubilejný ročník súťaže dobrovoľných hasičov a žiakov základných a stredných škôl. Pán veliteľ deťom predstavil hasičské autá a vyskúšali si interiér historického vozidla. V rámci týždňa záchranných...

—————

Pod Lipkou

12.05.2017 10:00
Detičky spolu s pani učiteľkami oslávili 7. narodeniny stromu Lipky. Zahrali sa enviromentálnu hru a zaspievali pieseň. Prajeme Lipke aby naďalej rástla a skrášľovala náš šk. dvor. msholleho.webnode.sk/fotogaleria-2016-2017/

—————

Guľko Zemeguľko

02.05.2017 10:00
22. apríla každoročne je Deň Zeme. Je to ekologicky podfarbený sviatok. Vtedy sa snažíme v oveľa väčšej miere poukazovať  na znečisťovanie životného prostredia a možnosti jeho ochrany.  Aj v našej zelenej materskej škole sme chceli osláviť tento deň a preto pani učiteľka Bc. Ivanka...

—————