Novinky

Zelená nám vlajka veje!

11.10.2017 10:00
Zelená nám vlajka veje! Už po štvrtý krát, v období deviatich rokov! Nie, nie je to povzdychnutie. Je to bilancia obetavej práce celého personálu, rodičov, ich detí a ľudí zo širšieho okolia, čo vedia robiť veci len tak, zadarmo, bez fanfár. No všetci títo ľudia nás už deväť rokov...

—————

Certifikácia Zelenej školy

11.10.2017 08:00
www.zelenaskola.sk/node/3421   photos.google.com/share/AF1QipOkebNtZRviGyKaLmSn5rI7DQyxgU7FUdvKCQanUvja5FFZd-Z1rKXJyEy0YwRk0A?key=QVBqR3p1SVpWZEFYQ1BxbkZyaE51Q0d5OE56U1RR

—————

Deň bez áut

22.09.2017 09:00
msholleho.webnode.sk/fotogaleria-2017-2018/  

—————

Discgolf

07.06.2017 09:00
Oznamujeme rodičom a priateľom MŠ, že naše deti z P3 získali v olympiáde v discgolfe zlatú medajlu. Všetci sa z toho veľmi tešíme a deťom srdečne blahoželáme.

—————

Dopravné ihrisko Galanta

05.06.2017 10:00
msholleho.webnode.sk/fotogaleria-2016-2017/

—————

Škola v prírode

02.06.2017 16:00

—————

Týždeň detskej radosti

02.06.2017 14:00
Tento týždeň patril Vašim - našim deťom. Pripravené boli aktivity na každý deň. Deti tvorili odkaz, ktorý posielali prostredníctvom púšťania lodičiek v jazierku a hádzania fľaše s odkazom do Váhu. V triedach a na školskom dvore mali vytvorené rôzne súťažné disciplíny -  hádzanie loptami, beh,...

—————

Zlatý kľúčik

25.05.2017 09:00
Prehliadka talentov materských škôl organizovaná materskou školou Kaliančiakova v spolupráci s mestom Hlohovec. Prehliadka sa konala v Empírovom divadle počas dopoludnia a zúčastnili sa jej naše deti z tanečného krúžku Lentilky pod vedením p. uč. Katky, Mirky, Zuzky a Katky...

—————

Psovodi

24.05.2017 10:00
Pri príležitosti Dňa otcov sme pripravili prehliadku cvičných psov v sprievode psovodov zo Zboru väzenskej a justičnej stráže v Leopoldove.   Cvičené psy sa používajú predovšetkým na stráženie, eskortu odsúdených a obvinených, prehliadky motorových vozidiel pri príchode do ústavu, pátranie a...

—————

Deň rodiny

16.05.2017 09:00
Rodina tvorí dôležitú súčasť života každého z nás. V prostredí rodiny sa delíme so svojimi radosťami, ale aj bolesťami a sme schopní prekonávať životné prekážky. V rodine dozrievajú predstavy mladého človeka o živote a formuje sa základný rebríček hodnôt dôležitý pre celý život.  Rodina je...

—————