Rada rodičov pri MŠ Hollého Hlohovec

Plán práce v školskom roku 2018/2019

 

 1. zasadnutie (september 2018)

Program:

 1. Otvorenie

 2. Voľba výkonného výboru a kontrolnej komisie

 3. Prezentácia plánu čerpania finančných prostriedkov

 4. Oboznámenie s Plánom práce RR na školský rok 2018/2019

 5. Diskusia

 6. Ukončenie, úlohy do najbližšieho obdobia

 

 1. zasadnutie (október 2018)

Program:

 1. Otvorenie

 2. Prevzatie a odovzdanie finančnej hotovosti – príspevky rodičov (2 eurá na dieťa, vklad na účet)

 3. Diskusia

 4. Ukončenie, úlohy do najbližšieho obdobia

 

 1. zasadnutie (február 2019)

Program:

 1. Otvorenie

 2. Hospodárenie s finančnými prostriedkami RR za 1. polrok školského roka 2018/2019

 3. Odsúhlasenie príspevkov na aktuálne potreby v rámci materiálnych výdavkov na výtvarný materiál, hračky a učebné pomôcky a pod.

 4. Príspevky na karneval, Deň matiek, Deň otcov, Deň detí  a záhradnú párty

 5. Diskusia

 6. Ukončenie, úlohy do najbližšieho obdobia

 

 1. zasadnutie (jún 2019)

Program:

 1. Otvorenie

 2. Vyhodnotenie činnosti RR za školský rok 2018/2019

 3. Správa o čerpaní finančných prostriedkov RR v školskom roku 2018/2019

 4. Príprava na záhradnú párty – organizácia (tombola)

 5. Diskusia

 6. Záver