Harmonogram školských aktivít 2018/2019

 

Mesiac
 
AKTIVITY
 

September

„Škôlka dvere otvára“-  slávnostné  otvorenie  

                                       školského roka

,,Pešo, zdravo, bez výfukov - Týždeň mobility“ - dopraviť sa do materskej školy bez auta

Október

 

 

„Elektrolínkov domček“ - exkurzia vlakom

                                      do Elektrárne Piešťany

,,Najkrajší strom v meste“ - / Svetový deň

                                               stromov 20.10./      

 fotosúťaž  deti +  rodičia

,,Papieráčik“ - zber papiera

 

 

,,Pomáhaj a neleň, zasaď uprav zeleň“ - brigáda na školskom dvore

November

 

 

 ,,Moja obľúbená hračka“- výstava hračiek, pri príležitosti Svetového dňa MŠ – 4.11.

 

December

 

 

„Mikulášsky balíček, dá anjel či čertíček ...“ – stretnutie s Mikulášom, anjelom, čertom

 

„Čarovné Vianoce“ – besiedka,  posedenie

                                  s rodičmi

Január

 

„Kreslím, kreslím do snehu“ – zimné šantenie, kreslenie do snehu

Február

 

„Veľký bál - Karneval“ – karneval, posedenie detí, spojené s tancom a prezentáciou masiek

Marec

 

 

„Kamarátka z papiera“ – návšteva knižnice

„Slniečko“ – recitačná súťaž pri príležitosti

                   Svetového dňa poézie (21.3.)

,,Veterníček“ - súťaž o najkrajší vyrobený veterník – nie z papiera

Apríl

 

 

 

 

,,Pomáhaj a neleň, zasaď uprav zeleň“ – starostlivosť o zeleň, brigáda, hrabanie lístia, čistenie školského dvora, okolia MŠ, bylinkovej záhrady pri príležitosti Svetového dňa Zeme (22.4.)

„Deň narcisov“ – zbierka ku Dňu narcisov (2.4.)

„Papieráčik“ –  zber papiera

,,Škôlka dvere otvára“ deň otvorených dverí

,,Viacboj všestrannosti“

Máj

 

 

 

„Zemeguľkov kolotoč – Slniečkový deň“ - interný projekt

„Škola v prírode“ – zážitkové učenie pomocou praktických činností v prírode

,,Ocko, mama, cvičme pre zdravie“ - jumping kids na školskom dvore + ukážka práce záchranárov, hasičov/Deň rodiny/

,,Spievanky, spievanky“ súťaž v speve

,,Zlatý kľúčik“

Jún

 

 

„Týždeň detskej radosti“ – deň detí

Olympijský deň

Dopravno- turistický deň

Vtáčikový deň - Sokoliari

Zvierací deň – Kynológovia

Divadielkový deň

,,Olympiáda v discgolfe“ - 4.ročník

Dopravné ihrisko Galanta 4.06.2019 (6€)

„Škôlka dvere zatvára“ – rozlúčka

                                         s predškolákmi

Legenda: AM – aktivita mesta

Harmonogram odporúčaných školských aktivít

Mesiac
 
AKTIVITY

 

September

„S batohom na potulky “ -  poznávacie

vychádzky, posilňovať vzťah detí k blízkemu okoliu / pri  príležitosti Svetového dňa turizmu 27. 09./

„Jarmočníci“ - spoznávať tradície mesta Hlohovec so sprievodcom z Vlastivedného múzea

November

 

 

„Poďme spolu do divadla“ –  návšteva divadelného predstavenia v Trnave, v Nitre, pri príležitosti Dňa MŠ /4. november/

 

 

,,Moja obľúbená hračka“ - výstava hračiek pri príležitosti Svetového dňa MŠ

 

,,Zatvorený obchodík“ - nehráme sa v obchode – Svetový deň nenakupovania /4.11./

December

 

 

„Vtáčí strom“ – zdobenie vianočného stromu pre vtáčikov na školskom dvore

 

Marec

 

 

„Deduško, ocinko, prečítaj mi rozprávku“ – čítanie pre deti na triedach  pri príležitosti Svetového dňa poézie (21.3.)

„Voda, vodička“ –aktivity na triedach, pri príležitosti Svetového dňa vody (22.3.)

,,Poďme spolu do lesa“ - vychádzka s p. Vargom, pri príležitosti Svetového dňa lesov/21.3./

 

Apríl

 

 

 

„Hviezdna obloha“ – návšteva planetária pri príležitosti Svetového dňa letectva a kozmonautiky /12.4./

 

,,Urobme si mossárium“ - zhotovenie mossária podľa inštrukcií žiakov ZŠ