Spievanky, spievanky

11.05.2018 10:00
Súťaž v speve ľudových piesní Spievanky, spievanky každoročne pripravuje Regionálna sekcia Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (OMEP). V koncertnej sále Základnej umeleckej školy sa uskutočnil 8. ročník okresu Hlohovec. 
 

—————

Späť