Návšteva Planetária

10.04.2018 09:00

Deti predškolských tried navštívili Planetárium. Vypočuli a pozreli si príbeh o hviezdach a súhvehziach. Taktiež boli prevedené priestorom planetária a používaním ďalekohaľadu.

msholleho.webnode.sk/fotogaleria-2017-2018/

—————

Späť