Marec mesiac KNIHY

30.03.2018 09:00

Snažíme sa deti učiť  k pozitívnemu vzťahu ku knihám nielen počas aktivít v MŠ, ale aj napr. návštevou Mestskej knižnice. Oboznámili sa s priestormi knižnice, priebehom a spôsobom požičiavania kníh. Knihy si sami prezerali a vypočuli si pútavú rozprávku od pani knihovníčky. 

sholleho.webnode.sk/fotogaleria-2017-2018/

—————

Späť