Olympiáda v Discgolfe

06.06.2018 09:00

Každoročne organizujeme v spolupráci s občianskym združením Fraštačania olympádiu v Disgolfe. Tento rok sme súperili vo vytvorených stanovištiach s MŠ Vinohradská, MŠ Kalinčiakova a s MŠ Nábrežie. Víťazmi olympiády sa stale naše detičky MŠ Hollého. 

Našim šikovným športovcom gratulujeme.

msholleho.webnode.sk/fotogaleria-2017-2018/

 

www.frastacania.sk/organizacia-a-podpora-sportovych-podujati

—————

Späť