Pohybovo tanečný krúžok Lentilky

Hlavným cieľom pohybovo-tanečného krúžku Lentilky je rozvíjať kultivovaný pohybový prejav detí predškolského veku. Pani učiteľky Katka Holanová a Katka Hankeová pripravujú rôzne kultúrne vystúpenia pri príležitosti sviatku "Dňa matiek", "Záhradnej párty", "Deti deťom" a pod.

Poďte medzi nás, zabaviť sa, zatancovať si!!!