Malí prírodovedci

Hlavným cieľom prírodovedného krúžku „Malí prírodovedci" je : poznávať prírodu v najbližšom okolí MŠ, poukazovať na vzájomné súvislosti v prírode, umožniť deťom, aby vnímali prírodu všetkými zmyslami a prostredníctvom aktivít utvárať emocionálne bohatý vzťah k prírode.

 

     

Krúžok vedú: p. učiteľky Milka a Helenka.