Discgolf

Pani učiteľka Evka a Majka vedie krúžok Discgolf. Deti získavajú  zručnosti s hádzaním lietajúcich tanierov na cieľ, zdokonaľujú si hrubú motoriku, celkovú koordináciu tela v súlade s prírodou. Čo to je Discgolf a ako vyzerá sa bližšie dozviete vo fotogalérii alebo priamo v MŠ.